Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

LETNÍ KEMPY-VÝZVA MŠMT NA LETNÍ KEMPY 2021

6. 4. 2021 (autor: Bohumil Adamec)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19. Uzávěrka příjmu žádosti je 30. 4. 2021. Účelem je:°podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu a podpořit pohybové aktivity dětí. Nutné je realizovat alespoň 4 kempy v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, kemp je určen nejméně pro 15 závazně přihlášených dětí, rozsah minimálně 40 hodin, a to po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů, dětem je poskytováno stravování a pitný režim. Na každý realizovaný kemp bude poskytnuta dotace nejvíce 45 000 Kč.

Foto: LETNÍ KEMPY-VÝZVA MŠMT NA LETNÍ KEMPY 2021

ZPĚT