Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ SOUTĚŽE JE NEFUNKČNÍ!!!

7. 9. 2021 (autor: Bohumil Adamec)

Pokud chcete přihlásit své družstvo do sportovní soutěže, případně vyplnit soupisku zjistíte, že to v současné době nejde. Máme příslib, že během září bude všechno v pořádku. Text omluvy: Vážení garanti školních soutěží, předem bychom se Vám chtěli omluvit za komplikace při použití **2**Školského portálu-modul soutěží**2** V aplikaci došlo k softwarové chybě, která znemožnila publikování a přístup jak administrátorů tak i uživatelů portálu. Nefunkční části portálu jsme zadali k opravě, která bude probíhat během měsíce září 2021....

Foto: PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ SOUTĚŽE JE NEFUNKČNÍ!!!

ZPĚT