Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

PORADA KRAJSKÉ RADY 13.12.2022-SOKOLOV 16:00 HODIN.

10. 12. 2021 (autor: Bohumil Adamec)

Hlavním úkolem krajské rady je vyřešení financování soutěží typu B, které financuje MŠMT. Rozpočet na rok 2022 je 485 000 Kč.Z této částky máme zaplatit všechna okresní a krajská kola. V kategorii I+II-PSZŠ to je atletický trojboj, minikopaná, vybíjená, přehazovaná a florbal. V kategorii III+IV DSZŠ+NSOG jde o minikopanou, volejbal, florbal, basketbal, házenou, stolní tenis, přespolní běh a atletický čtyřboj. Žáci středních škol a VG budou soutěžit ve fotbalu, volejbalu, florbalu, basketbalu, přespolním běhu, stolním tenise a v plavání. Co je důležité je srovnání dotace MŠMT s rokem 2019 a 2020. Není to chyba, ale v roce 2019 jsme dostali 992 000 Kč a o rok později ještě více. 1 097 000 Kč!!! Řešení??? Sehnat další peníze-kde?, snížit počet soutěží? Které?

Foto: PORADA KRAJSKÉ RADY 13.12.2022-SOKOLOV 16:00 HODIN.

ZPĚT