Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

Letní kempy na ZŠ Komenského v Břeclavi bavily hrami i zaujaly učivem

24. 9. 2021
Foto: Letní kempy na ZŠ Komenského v Břeclavi bavily hrami i zaujaly učivem

Letní kempy 2021 byly určeny pro žáky prvního stupně, zaměřují se na podporu sociálních a pracovních návyků a kontakt mezi žáky. Dopolední činnost byla pojata jako výuka hlavních vyučovacích předmětů: český jazyk - rozvoj slovní zásoby a práci s textem pomocí herních kartiček a obrázkových materiálů, matematika - orientaci při práci s měřily, určování délek a rozvoj logického myšlení při matematických rébusech, vlastivěda - podpora povědomí o historii města a historických budov v okolí, přírodověda - určování druhů rostlin a vnímání přírody jako celku.

Veškeré činnosti probíhaly formou zábavných her, pracovních listů, exkurzí (hasičská zbrojnice, historické muzeum, prohlídka zámku), skupinové práce a práce ve dvojicích. Součástí dopoledního programu byla také estetická a technická výchova zaměřena na kreativní tvoření a práci s různými materiály. Odpolední činnost byla zaměřena na rozvoj pohybových a koordinačních schopností žáků, která je realizována prostřednictvím tělovýchovných her v družstvech a smíšených týmech.

Petr Zajíček, Michal Škamrada, pedagogové 2. stupně