Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

Dva Letní kempy plné opakování učiva i sportování

4. 10. 2021
Foto: Dva Letní kempy plné opakování učiva i sportování

Dva Letní kempy byly určené dětem 1. tříd a žákům 2. až 5. ročníků, kteří si chtěli zopakovat učivo první třídy, převážně psaní, čtení, matematiku a zasportovat si. Kemp se naplnil, mimo různých úkolů na zdokonalování čtenářské a písemné dovednosti se žáci také ocitli v zoo, kde se od pana průvodcem dozvěděli něco nového o místních zvířatech, podívali se na krmení medvěda, zapátrali po naučné stezce a vyzkoušeli si zbrusu nové lanové hřiště.

Dále se děti podívaly parníkem na hrad Veveří, kde se seznámily a dozvěděly i něco o našem městě. Celý kemp se provázel i v duchu velmi sportovním, nechyběla gymnastika, míčové hry, šipkovaná, cyklistika na dopravním hřišti v roli cyklisty, ale i chodce, turistika a velký úspěch měla lukostřelba a turnaj s pistolemi Nerf. Děti si ale i namalovaly obrázky, kreslily obrazce na chodník před školou a vyráběly domečky z přírodnin pro skřítky.

Alexandra Matrasová a Jitka Tichá, pedagogové 1. stupně