Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

SVÁTEK FOTBALU V OLOMOUCI-ZŠ SOKOLOV, PIONÝRŮ ČTRNÁCTÁ

6. 6. 2019 (autor: Bohumil Adamec)

Ve dnech 4-5. června se v Olomouci hrálo republikové finále minikopané Mc DC žáků II. kategorie. Svátku fotbalu se zúčasnili vítězové krajského kola chlapci ze ZŠ Sokolov, Pionýrů. Celkové výsledky najdete na webu Mc DC.

Foto: SVÁTEK FOTBALU V OLOMOUCI-ZŠ SOKOLOV, PIONÝRŮ ČTRNÁCTÁ

ZPĚT