Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

Krajská rada AŠSK Karlovarského kraje

93 školních sportovních klubů se 3082 členy

Cesta za poznáním i sportem v ZŠ a MŠ Čejč

22. 9. 2021
Foto: Cesta za poznáním i sportem v ZŠ a MŠ Čejč

V tomto školním roce byl náš Letní kemp zaměřen především na společenské vědy. Žáci měli možnost hlouběji proniknout do významných regionálních událostí naší historie. V první části kempu se seznámili se životem T. G. Masaryka, který se v Čejči učil kovářem. Druhá část kempu byla zaměřena na pověsti města Brna - našeho krajského města. V Brně jsme navštívili památky v centru a také vědecko-zábavní park Vida, kde si děti zkusily např. rozdělat oheň bez pomoci zápalek či sestavit malou vzducholoď z čajového sáčku.

Jeden den jsme se také věnovali angličtině. Žáci si prostřednictvím netradičních výukových metod zopakovali slovní zásobu na téma "food and drinks". Tyto hlavní vzdělávací aktivity byly doplněny pohybovými a pracovními činnostmi. Děti měly možnost zaskákat si v Hodoníně v jump parku na trampolínách pod vedením zkušeného lektora, vykoupat se v bazéně, usmažit si palačinky ve školní kuchyni či ušít českou vlajku.

Markéta Prčíková, pedagog